Advisering

Naast zijn deskundigheid als architect werkt Ton Groenewegen ook geregeld als adviseur. Zo houdt hij zich bezig met advisering op het gebied van geschillen en bouwrecht, bij bouwtechnische problemen, bouwkosten en voert directie.

Advisering in geschillen

Niet altijd zijn partijen betrokken bij het bouwen opdrachtgever, aannemer en architect tevreden over het project, over elkaar. Dit kan uitmonden in langslepende geschillen.

Advisering bij bouwtechnische problemen

Na oplevering wordt soms een gebrek aan het gebouw geconstateerd. Als je daar niet samen uitkomt, kan het verstandig zijn een andere deskundige daar naar te laten kijken. Als beide partijen het over het inschakelen van een bemiddelaar eens zijn, dan kan vaak daarmee de gang naar de rechter, en daarmee ergernis en hoge kosten worden voorkomen.

Advisering bouwkosten

Op verzoek kunnen voor projecten de bouwkosten worden berekend, zodat de opdrachtgever van te voren weet of het voorgestelde project binnen het budget valt.