Ton Groenewegen – Architect & Adviseur

ADVISERING

Naast het werken als architect werkt Ton Groenewegen ook geregeld als bouwkundig adviseur. Zo houdt hij zich bezig met advisering op het gebied van geschillen en bouwrecht, bij bouwtechnische problemen, bouwkosten, techniek en directie. 

ADVISERING GESCHILLEN

Niet altijd zijn partijen betrokken bij het bouwen –  opdrachtgever, aannemer en architect –  tevreden over het project. Dit kan uitmonden in een arbitragezaak. Ton Groenewegen adviseert landelijk advocaten op dit gebied vanuit zijn deskundigheid als bouwkundige en architect.

ADVISERING MEDIATION

Na oplevering wordt soms een gebrek aan het gebouw geconstateerd. Als je als opdrachtgever daar niet samen met de bouwer uitkomt, dan kan het verstandig zijn een andere deskundige daar naar te laten kijken. Als beide partijen het over het inschakelen van een bemiddelaar – een mediator – eens zijn, dan kan vaak daarmee de gang naar de rechter, en daarmee ergernis en hoge kosten, worden voorkomen.

ADVISERING KOSTEN, TECHNIEK & MANAGEMENT

Op verzoek kunnen voor projecten de bouwkosten worden berekend, zodat de opdrachtgever van te voren weet of het voorgestelde project binnen het budget valt.
Ook komt het voor dat er bij gebouwen bouwkundige problemen optreden. Deze worden door ons in kaart gebracht en vervolgens wordt er een oplossing voorgesteld.  
In voorkomende gevallen treedt Ton Groenewegen op om bij een lopend project als bouwmanager op te gaan treden om zo een vastgelopen project weer op gang te krijgen.

KW41