Ton Groenewegen – Architect & Adviseur

ONZE FAQ

…om uw ideeën te begeleiden en vorm te geven, een advies te krijgen. Bijvoorbeeld voor een schets, over hoe u uw interieur wilt aanpakken; een plan van aanpak om uw gebouw te restaureren, een ontwerp voor een  nieuw woonhuis, een verbouwing van een boerderij tot een comfortabel woonhuis, een verbouwing van uw praktijkruimte…

…met een eerste gesprek, vrijblijvend en oriënterend. Doel is kennismaking met elkaar, met de opdracht, kijken of het klikt, met wellicht een vervolg in de vorm van een schets, een offerte, een vervolggesprek…

…het te realiseren programma van eisen en wensen is cruciaal en best lastig  om vast te stellen, vaak doen we dit dan ook in onderling overleg. Vervolgens wordt gezamenlijk nagegaan of het programma kan worden gerealiseerd met het beschikbare budget.

…een project kan bestaan uit een volledige opdracht – van eerste schets tot oplevering – of kan bestaan uit slechts enkele stappen: een eerste schets, een ontwerp, een bouwvergunningstekening…

 

…op basis van uw wensen wordt een gespecificeerde offerte opgesteld en met u overlegd.

…er wordt gewerkt met algemene verkoopvoorwaarden, volgens de regels van het Nederlands bouwrecht. Hieraan dienen u en wij ons aan te houden.

…gedurende het proces  worden de directe bouwkosten dan wel de totale kosten van het project, ook wel de  investeringskosten genoemd, d.m.v. een Excel sheet in kaart gebracht en zo nodig geüpdatet.

…wat wij precies voor u doen wordt vastgesteld in onderling overleg en vastgelegd in een overeenkomst, het contract, zie ook bij de stappen.

…in de overeenkomst  wordt in onderling overleg m.b.v. een Excel sheet gespecificeerd wat wij precies voor u gaan doen.

…samen met u lopen wij een  checklist – dat wat er mogelijkerwijs allemaal kan worden gedaan door ons –  met u door. Zo vergeet je niets en kom je niet voor verrassingen te staan.